Header

Biologické pokusy


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku.

obj. číslo popis
 

Nervová soustava

P4010111 Meření nervového a svalového potenciálu mechanickým drážděním dešťovky na zadní části, interface Cobra3
P4010211 Měření nervového a svalového potenciálu mechanickým drážděním dešťovky na přední části, interface Cobra3
P4010311 Měření elektrického potenciálu elektrickým drážděním uspané dešťovky, Interface Cobra3
P4010450 Modelový pokus vzniku klidového potenciálu, interface Cobra4
P4010511 Časová konstanta membrány a filtrace vysokých frekvencí, neurosimulátor
P4010611 Budicí synapse, neurosimulátor
P4010711 Nervová buňka, neurosimulátor
P4010811 Vzájemné působení nervových buněk, neurosimulátor
P4010911 Neuronová síť, neurosimulátor
P4011011 Komplexní neuronová síť, neurosimulátor
    
 

Srdce a oběhová soustava

P4020111 Elektrokardiografie, interface Cobra3
P4020211 Fonokardiografie: srdeční a cévní akustické měření, interface Cobra3
P4020311 Měření krevního tlaku, interface Cobra3
P4020360 Měření krevního tlaku, interface Cobra4
P4020411 Změny krevního oběhu při kouření, interface Cobra3
P4020440 Změny krevního oběhu při kouření, interface Cobra3 – chemická jednotka
    
 

Svalstvo

P4030111 Elektromyografie paže, interface Cobra3
P4030211 Reflex Achillovy šlachy a měření rychlosti vedení impulsu, interface Cobra3
    
 

Sluch

P4040100 Horní a dolní práh slyšitelnosti
P4040211 Prahová křivka a křivka rozlišení frekvencí, interface Cobra3
P4040311 Akustická orientace v prostoru, interface Cobra3
    
 

Vnímání gravitace

P4050100 Fototropizmus a geotropizmus
P4050200 Vliv gravitace a odstředivé síly na rostliny
    
 

Vnímání teploty

P4060100 Vliv teploty půdy na klíčení a růst vyšších rostlin
P4060200 Teplotní optimum hmyzu
P4060311 Regulace tělesné teploty, interface Cobra3
P4060340 Regulace tělesné teploty, interface Cobra3 – chemická jednotka
 
 

Zrak

P4070100 Optomotorická reakce hmyzu
P4070200 Určení zrakového pole člověka
P4070300 Časové rozlišení lidského oka
P4070400 Reakční schopnost člověka
P4070511 Elektrookulografie člověka, interface Cobra3
P4070600 Aditivní a subtraktivní mísení barev a maskování barev
 
 

Chování

P4080100 Explorační chování myši
P4080200 Myší schopnost učit se
P4080300 Lidská schopnost učit se
 
 

Dýchání

P4090100 Objemová měření dechu hmyzu
P4090211 Měření rychlosti dýchání člověka, interface Cobra3
 
 

Životní prostředí

P4100111 Porovnání tepelných kapacit vody a půdy, interface Cobra3
P4100140 Porovnání tepelných kapacit vody a půdy, interface Cobra3 – chemická jednotka
P4100211 Bergmannovo pravidlo, závislost tepelné ztráty na povrchu a objemu tělesa, interface Cobra3
P4100240 Bergmannovo pravidlo, závislost tepelné ztráty na povrchu a objemu tělesa, interface Cobra3 – chemická jednotka
P4100311 Izolační účinek pokryvu tělesa, interface Cobra3
P4100340 Izolační účinek pokryvu tělesa, interface Cobra3 – chemická jednotka
P4100411 Denní chod světla, interface Cobra3
P4100440 Denní chod světla, interface Cobra3 – chemická jednotka
P4100511 Vodivost různých vzorků vody, interface Cobra3
P4100540 Vodivost různých vzorků vody, interface Cobra3 – chemická jednotka
P4100611 pH různých vzorků vody, interface Cobra3
P4100640 pH různých vzorků vody, interface Cobra3 – chemická jednotka
P4100711 Původ kyselého deště, interface Cobra3
P4100740 Původ kyselého deště, interface Cobra3 – chemická jednotka
P4100840 Čtyřiadvacetihodinový rytmus vodních rostlin, interface Cobra3 – chemická jednotka
 
 

Fyziologie rostlin

P4110111 Fotosyntéza, metoda počítání bublin, interface Cobra3
P4110211 Fotosyntéza, měření tlaku kyslíku, interface Cobra3
P4110311 Transpirace listů, interface Cobra3
P4110350 Transpirace listů, interface Cobra4
P4110411 Glykolýza, měření tlaku, interface Cobra3
P4110511 Glykolýza, měření teploty, interface Cobra3
P4110540 Glykolýza, měření teploty, interface Cobra3 – chemická jednotka
 
 

Biochemie

P4120111 Určení izoelektrického bodu glycinu, interface Cobra3
P4120140 Určení izoelektrického bodu glycinu, interface Cobra3 – chemická jednotka
P4120211 Iontová permeabilita buněčné membrány, interface Cobra3
P4120240 Iontová permeabilita buněčné membrány, interface Cobra3 – chemická jednotka
P4120311 Určení Michaelisovy konstanty, interface Cobra3
P4120340 Určení Michaelisovy konstanty, interface Cobra3 – chemická jednotka
P4120411 Substrátová inhibice enzymů, interface Cobra3
P4120440 Substrátová inhibice enzymů, interface Cobra3 – chemická jednotka
P4120511 Inhibice enzymu, interface Cobra3
P4120540 Inhibice enzymu, interface Cobra3 – chemická jednotka
P4120611 Enzymatická aktivita katalázy, interface Cobra3
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. Tomáš Lešner