Header

Fyzikální soupravy

  • Mechanika
  • Akustika
  • Termika
  • Elektřina a magnetismus
  • Světlo a optika
  • Rentgenové záření
  • Radioaktivita


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku.

  obj. číslo popis
   

Mechanika

     
  - Mechanika 1, DEMO, základní souprava
  - Mechanika 1, žákovská základní souprava
  - Mechanika 2, DEMO, doplňková souprava
  - Mechanika 2, žákovská doplňková souprava
  - Dynamika, lineární pohyb, DEMO
  - Dynamika, lineární pohyb, timer, žákovská souprava
  - Dynamika, lin. pohyb, interface, žákovská souprava
     
   

Akustika

     
  - Akustika 1, žákovská základní souprava
  - Akustika 2, žákovská doplňková souprava
     
   

Termika

     
  - Termika, DEMO
  - Termika 1, žákovská základní souprava
  - Termika 2, žákovská doplňková souprava
  - Obnovitelné energie a tepelná energie, DEMO
  - Obnovitelné energie a tepelná energie, žákovská souprava
  - Solární, větrná a vodní energie, DEMO, doplněk
  - Solární, větrná a vodní energie, žákovská souprava, doplněk
  - Palivový článek, DEMO, doplňková souprava
  - Palivový článek, žákovská doplňková souprava
     
   

Elektřina a magnetismus

     
  - Elektřina, DEMO, základní souprava
  - Elektřina / elektronika 1, žákovská základní souprava
  - Elektromagnetismus a indukce, DEMO, doplněk
  - Elektromagnetismus a indukce, žákovská, doplněk
  - Elektronika, DEMO, doplňková souprava
  - Elektronika, žákovská doplňková souprava
  - Elektrostatika, žákovská souprava
  - Magnetostatika, žákovská souprava
  - Ekvipotenciální čáry a elektrické pole, žákovská souprava
  - Elektromotor / generátor, žákovská souprava
     
   

Světlo a optika

     
  - Optika, DEMO
  - Optika 1, žákovská základní souprava
  - Optika, mísení barev, žákovská doplňková souprava
  - Optika 2, žákovská doplňková souprava
  - Optika 3, žákovská doplňková souprava
  - Optika / atomová fyzika, žákovská souprava
     
   

Rentgenové záření

     
  - Rentgen, souprava pro školy
     
   

Radioaktivita, jaderná a částicová fyzika

     
  - Radioaktivita, DEMO
  - Radioaktivita, žákovská souprava
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. Tomáš Lešner