Header

Fyzikální soupravy

  • Mechanika
  • Akustika
  • Termika
  • Elektřina a magnetismus
  • Světlo a optika
  • Rentgenové záření
  • Radioaktivita


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku.

  obj. číslo popis
     
   

Mechanika

  15510.88 Mechanika 1 demonstrační, základní souprava
  15511.88 Mechanika 2 demonstrační, doplňková souprava
  15514.88 Dynamika demonstrační, lineární pohyb
     
  15271.88 Mechanika 1, žákovská základní souprava
  15271.88D Mechanika 1, žákovská základní souprava, digitální
  15272.88 Mechanika 2, žákovská doplňková souprava
  15283.88 Dynamika, lineární pohyb, žákovská souprava, timer
  15283.88D Dynamika, lineární pohyb, žákovská souprava, digitální
     
     
   

Akustika

  15289.88 Akustika 1, žákovská základní souprava
  15321.88 Akustika 2, žákovská doplňková souprava
     
     
   

Termika

  15530.88 Termika demonstrační
  15580.88 Obnovitelné energie a tepelná energie demonstrační
  15581.88 Solární, větrná a vodní energie demonstrační, doplněk
  15582.88 Palivový článek demonstrační, doplňková souprava
     
  15274.88 Termika 1, žákovská základní souprava
  15274.88D Termika 1, žákovská základní souprava, digitální
  15275.88 Termika 2, žákovská doplňková souprava
  25287.88 Obnovitelné energie a tepelná energie, žákovská souprava
  15287.88D Obnovitelné energie a tepelná energie, žákovská souprava,digitální
  25288.88 Solární, větrná a vodní energie, žákovská souprava, doplněk
  25286.88 Palivový článek, žákovská doplňková souprava
     
     
   

Elektřina a magnetismus

  15569.88 Elektřina demonstrační, základní souprava
  15571.88 Elektromagnetismus a indukce demonstrační, doplněk
  15572.88 Elektronika demonstrační, doplňková souprava
     
  15264.88 Elektřina / elektronika 1, žákovská základní souprava
  15264.88D Elektřina / elektronika 1, žákovská základní souprava, digitální
  15266.88 Elektromagnetismus a indukce, žákovská doplňková souprava
  15267.88 Elektronika, žákovská doplňková souprava
  15240.88 Elektrostatika, žákovská souprava
  15230.88 Magnetostatika, žákovská souprava
     
     
   

Světlo a optika

  15550.88 Optika demonstrační, na magnetické tabuli
  15560.88 Geometrická optika demonstrační, na optické lavici
  15565.88 Difrakce a interference demonstrační, na optické lavici
     
  25276.88 Optika 1, žákovská základní souprava
  13250.77 Optika, mísení barev, žákovská doplňková souprava
  15278.88 Optika 1, žákovská základní souprava, laser
  15277.88 Optika 2, žákovská doplňková souprava
  15277.88D Optika 2, žákovská doplňková souprava, digitální
  15280.88 Optika 3, vlnová, žákovská doplňková souprava
  15350.88 Optika / atomová fyzika, žákovská souprava
  15350.88D Optika / atomová fyzika, žákovská souprava, digitální
     
     
   

Rentgenové záření

  09117.88 Rentgen, souprava pro školy
     
     
   

Radioaktivita, jaderná a částicová fyzika

  15590.88 Radioaktivita demonstrační
     
  25261.88 Radioaktivita, žákovská souprava
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. Tomáš Lešner