Header

Soupravy pro technické obory

  • Vakuum
  • Mechanické kmitání a vlnění
  • Akustika
  • Termika
  • Elektřina a magnetismus
  • Rentgenové záření
  • Chemie


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku a specifikace.

  obj. číslo popis
   

Vakuum

  02668.88 Vakuová deska s příslušenstvím
     
   

Mechanické kmitání a vlnění

  02415.88 Rotační kmity, souprava
  02421.88 Torzní kmity, souprava
  11260.88 Vodní vlnostroj
     
   

Akustika

  13924.99 Ultrazvukový echoskop, základní souprav
  13921.01 Nedestruktivní zkoušky ultrazvukem, doplněk
     
  13926.99 Dopplerovská technika ultrazvuková základní sada
  13923.01 Ultrazvuk v proudící kapalině
     
   

Termika

  04370.88 Tepelné čerpadlo kompresorové
     
   

Elektřina a magnetismus

  11743.99 Mikrovlny, souprava
     
   

Rentgenové záření

  09117.88 Rentgen, souprava pro školy
     
   

Chemie

  45560.00 Tabule s držáky pro chemické pokusy, základní sada
  45561.00 Tabule s držáky pro chemické pokusy, rozšířená sada
  35917.88 Destilační systém, nestříbřený
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. Tomáš Lešner