Header

Fyzikální soupravy

 • Mechanika
 • Mechanické kmitání a vlnění
 • Akustika
 • Termika
 • Elektřina a magnetismus
 • Jaderná magnetická rezonance
 • Světlo a optika
 • Laserová fyzika a fotonika
 • Nanofyzika
 • Rentgenové záření
 • Radioaktivita, jaderná a částicová fyzika


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku.

  obj. číslo popis
   

Mechanika

     
  - Vzduchová dráha postupná, rozšířená souprava
  - Vzduchový stolek, pohyb v rovině
  - Magnův gyroskop
  - Veličiny a zákony otáčivého pohybu
  - Kladky a kladkostroje
  - Mostní konstrukce
  - Trhačka
  - Proudění vody
  - Proudění vzduchu
  - Aerodynamický odpor a vztlak
  - Hydraulické a pneumatické jeřáby a zvedáky
  - Zatížení kostí a kloubů
     
   

Mechanické kmitání a vlnění

     
  - Foucaltovo kyvadlo
  - Kmitání věží
  - Vodní vlnostroj
  - Vodní kanál
     
   

Akustika

     
  - Základy ultrazvukové techniky
  - Ultrazvuk v medicíně
  - Ultrazvuk v nauce o materiálu
  - Příčné a povrchové akustické vlny
  - Debye - Searsův jev
  - Ultrazvukový Dopplerův jev
  - Dopplerovská sonografie
  - Akustooptické jevy
  - Ultrazvuková tomografie a skenovací metody
  - Ultrazvuková echografie
  - Sonografie, B-obraz
     
   

Termika

     
  - Skleněný plášť, zákony ideálních plynů
     
   

Elektřina a magnetismus

     
  - Thomsonova trubice
  - Výukový osciloskop
  - Mikrovlny
     
   

Jaderná magnetická rezonance

     
  - Jaderná magnetická rezonance a tomografie
     
   

Světlo a optika

     
  - Geometrická a vlnová optika
  - Vláknová optika
  - Interferometry Michelsonův, Fabry - Perotův a Twyman - Greenův
  - Spektrofotometr
   

Laserová fyzika a fotonika

     
  - Laser He-Ne, stavebnice
  - Laser Nd:YAG, stavebnice
  - Vláknová optika, stavebnice
     
   

Nanofyzika

     
  - Řádkovací tunelový mikroskop
  - Mikroskop atomové síly
     
   

Rentgenové záření

     
  - Rentgen W, základní souprava
  - Rentgen Cu, základní souprava
  - Rentgen Mo, základní souprava
  - Rentgen Fe, základní souprava
  - Pevné látky, doplňková souprava k rtg
  - Charakteristické záření doplňková souprava k rtg
  - Strukturní analýza, doplňková souprava k rtg
  - Radiografie, doplňková souprava k rtg
  - Fluorescenční spektroskopie, doplňková souprava k rtg
  - Dozimetrie, doplňková souprava k rtg
  - Počítačová tomografie, doplňková souprava k rtg
  - Rentgen, souprava pro univerzity
  - Rentgen, souprava pro školy
     
   

Radioaktivita, jaderná a částicová fyzika

     
  - Difúzní mlžná komora
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. Tomáš Lešner