Header

Biologické pokusy

  • Fyziologie rostlin
  • Fyziologie živočichů
  • Fyziologie člověka
  • Neurobiologie
  • Mikrobiologie
  • Genetika
  • Biochemie
  • Biotechnologie
  • Moderní zobrazovací metody


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku.

  obj. číslo popis
 

Fyziologie rostlin

     
   

Fotosyntéza

  P4110169 Fotosyntéza, metoda počítání bublin
  P4110260 Fotosyntéza, měření tlaku kyslíku
  P4110660 Význam kysličníku uhličitého pro fotosyntézu
  P4100969 Analýza rostlinných pigmentů
  P4120769 Fotosyntéza, vodních rostlin
     
   

Rovnováha vody

  P4110360 Transpirace listů
     
   

Rovnováha iontů

  P4120260 Iontová permeabilita buněčné membrány
  P1135700 Osmóza, závislost osmotického tlaku na koncentraci
     
   

Růst a vývoj

  P4050200 Vliv gravitace a odstředivé síly na rostliny
  P4060100 Vliv teploty půdy na klíčení a růst vyšších rostlin
  P4110460 Glykolýza, měření tlaku
  P4110560 Glykolýza, měření teploty
  P4110769 Respirace rostlin
  P4110969 Buněčná respirace
     
   

Fyziologie živočichů

     
  P4060200 Teplotní optimum hmyzu
  P4090100 Objemová měření dechu hmyzu
  P4120969 Interakce rostlin a zvířat
     
   

Fyziologie člověka

     
   

Srdce a oběhová soustava

  P1522160 Elektrokardiografie
  P5950100 Dopplerovská sonografie
  P4020460 Změny krevního oběhu při kouření
     
   

Sluch

  P4040101 Horní a dolní práh slyšitelnosti
     
   

Zrak

  P4070200 Určení zrakového pole člověka
  P4070300 Časové rozlišení lidského oka
  P4070400 Reakční schopnost člověka
     
   

Dýchání

  P8001160 Určení plicního objemu
  P8001260 Závislost plicního objemu na výšce člověka
  P8001360 Diagnóza plicních onemocnění
  P4110869 Určování O2 a CO2 při dýchání
     
   

Neurobiologie

     
   

Základy

  P4120260 Iontová permeabilita buněčné membrány
     
   

Funkce nervové buňky

  P4010764 Nervová buňka, neurosimulátor
  P4010864 Vzájemné působení nervových buněk
  P4010964 Neuronová síť
     
   

Mikrobiologie

     
  P4140100 Základní pracovní metody mikrobiologie
  P4140200 Ověření rozšíření bakterií
  P4140400 Určení mikrobiální koncentrace
  P4140500 Ověření účinku antibiotik, chemotherapeutik a dezinfekcí
  P4100900 Mikrobiální rozklad minerálních olejů
  P2538000 Základní metody zobrazování pomocí mikroskopu atomové síly
     
   

Genetika

     
  P8110100 Elektroforéza plazmidu DNA
  P8110200 Elektroforéza lambda DNA
  P8110300 Genetická daktyloskopie
  P8110400 Test rodičovství
     
   

Biochemie

     
  P4120260 Iontová permeabilita buněčné membrány
  P4120360 Určení Michaelisovy konstanty
  P4120660 Enzymatická aktivita katalázy
  P4120560 Inhibice enzymů
  P4120460 Substrátová inhibice enzymů
  P4120160 Určení izoelektrického bodu různých aminokyselin
  P4110460 Glykolýza, měření tlaku
  P4110560 Glykolýza, měření teploty
     
   

Biotechnologie

     
  P1313600 Fermentace melasy na ethanol pomocí kvasnic
     
   

Moderní zobrazovací metody

     
   

Mikroskop atomové síly

  P2538000 Základy zobrazování mikro- a nanostruktur pomocí AFM
     
   

Jaderná magnetická rezonance

  P5942100 Základní principy jaderné magnetické rezonance
  P5942200 Relaxační časy v jaderné magnetické rezonanci
  P5942300 Prostorové kódování v jaderné magnetické rezonanci
  P5942400 Zobrazování pomocí jaderné magnetické rezonance
     
   

Ultrazvuková echografie

  P5160200 Ultrazvuková echografie, A-zobrazení
  P5160300 Ultrazvuková echografie, B-zobrazení
  P5161200 Počítačová tomografie ultrazvuková
  P5950100 Dopplerovská sonografie
  P5950300 Vyšetření prsu ultrazvukem
     
   

Rentgenové metody

  P2550100 Počítačová tomografie rentgenová
  P2541901 Zviditelnění modelu cév pomocí kontrastní látky
  P2542001 Určení délky a polohy skrytého předmětu
  P2540020 Rentgenová radiografie, vliv napětí a proudu
  P2540030 Kvalitativní ověření absorpce rentgenového záření
  P2541101 Absorpce rentgenového záření
  P2541805 Dozimetrie rentgenového záření
  P2540040 Ionizační účinky rentgenového záření
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. Tomáš Lešner