Header

Fyzikální soupravy

  • Mechanika
  • Mechanické kmitání a vlnění
  • Akustika
  • Termika
  • Elektřina a magnetismus
  • Světlo a optika
  • Moderní fyzika
  • Laserová fyzika a fotonika
  • Rentgenové záření
  • Radioaktivita, jaderná a částicová fyzika


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku a specifikace.

  obj. číslo popis
   

Mechanika

  11202.88 Vzduchová dráha postupná, rozšířená souprava
  11305.77 Vozíčková dráha, základní souprava
  11203.88 Světelné závory a časový spínač
  12940.77 Cobra vozíčková základní souprava, digitální
  12940.88 Cobra vozíčková rozšířená souprava, digitální
     
  02660.88 Fyzikální pokusy ve vakuu
  02668.88 Vakuová deska s příslušenstvím
     
   

Mechanické kmitání a vlnění

  02415.88 Rotační kmity, souprava
  02421.88 Torzní kmity, souprava
  11260.88 Vodní vlnostroj
     
   

Akustika

  13924.99 Ultrazvukový echoskop, základní souprava
  13921.01 Nedestruktivní zkoušky ultrazvukem, doplněk
  13924.10 Příčné vlny ultrazvukové, doplňková souprava
  13921.04 Lékařská diagnostika ultrazvuková, doplněk
  13925.99 Tomograf ultrazvukový, doplňková souprava
     
  13926.99 Dopplerovská technika ultrazvuková základní sada
  13923.01 Ultrazvuk v proudící kapalině
  13926.02 Lékařská sonografie dopplerovská, doplněk
     
   

Termika

  04370.88 Tepelné čerpadlo kompresorové
     
   

Elektřina a magnetismus

  07645.97 Van de Graafův generátor s příslušenstvím
  11081.88 Proudové váhy
  11743.99 Mikrovlny, souprava
     
   

Světlo a optika

  11226.88 Měření rychlosti světla, souprava
     
   

Moderní fyzika

  09500.99 Magnetický rezonanční tomograf
  09700.99 Mikroskop atomárních sil
     
   

Laserová fyzika a fotonika

  08656.93 Laser He-Ne, stavebnice
  08590.93 Laser Nd:YAG, stavebnice
  08662.93 Vláknová optika, stavebnice
     
   

Rentgenové záření

  09057.99 Rentgen 4.0, 35 kV
  09125.88 Pevné látky XR 4.0, doplňková souprava k rtg 4.0
  09135.88 Charakteristické záření XR 4.0, doplněk k rtg 4.0
  09145.88 Strukturní analýza XR 4.0, doplněk k rtg 4.0
  09155.88 Radiografie XR 4.0, doplňková souprava k rtg 4.0
  09165.88 Fluorescenční spektroskopie XR 4.0, doplněk k rtg 4.0
  09175.88 Dozimetrie XR 4.0, doplňková souprava k rtg 4.0
  09185.88 Počítačová tomografie XR 4.0, doplněk k rtg 4.0
  09057.88 Rentgen, souprava pro univerzity
     
   

Radioaktivita, jaderná a částicová fyzika

  09046.93 Difúzní mlžná komora
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. Tomáš Lešner