Header

Medicínské pokusy

  • Fyziologie člověka
  • Nervová soustava
  • Radiologie a ultrazvuková diagnostika
  • Nukleární medicína
  • Laboratorní diagnostika
  • Histologie a lékařská mikrobiologie
  • Biochemie
  • Biomechanika


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku.

  obj. číslo popis
 

Fyziologie člověka

     
   

Srdce a oběhová soustava

  P5950100 Dopplerovská sonografie
  P1522160 Fyzická zdatnost, elektrokardiogram srdce během námahy
  P4020460 Změny krevního oběhu přo kouření
     
   

Sluch

  P4040101 Horní a dolní práh slyšitelnosti
     
   

Zrak

  P4070200 Určení zrakového pole člověka
  P4070300 Časové rozlišení lidského oka
  P0872500 Subjektivní mísení barev, barevný kotouč
     
   

Dýchání

  P8001160 Určení plicního objemu
  P8001260 Závislost plicního objemu na výšce člověka
  P8001360 Dagnóza plicních onemocnění
  P4110869 Určování O2 a CO2 při dýchání
     
   

Chování

  P4070400 Reakční schopnost člověka
  P1522260 Měření rychlosti čtení
  P4080300 Studijní výkonnost člověka
     
   

Nervová soustava

     
   

Základy - potenciály a přenos

  P4120260 Iontová permeabilita buněčné membrány
  P3060660 Vodivost silných a slabých elektrolytů
     
   

Funkce nervové buňky

  P4010764 Nervová buňka, neurosimulátor
  P4010864 Vzájemné působení nervových buněk
  P4010964 Neuronová síť
     
   

Radiologie a ultrazvuková diagnostika

     
   

Zobrazování pomocí rentgenové počítačové tomografie

  P2550100 Počítačová tomografie
  P2540020 Vliv anodového napětí a proudu na zobrazování objektů
  P2541901 Zviditelnění modelu cév pomocí kontrastní látky
  P2542001 Určení délky a polohy skrytého předmětu
  P2540030 Kvalitativní ověření absorpce rentgenového záření
  P2541101 Absorpce rentgenového záření
  P2541805 Dozimetrie rentgenového záření
     
   

Zobrazování pomocí jaderné magnetické rezonance

  P5942100 Základní principy jaderné magnetické rezonance
  P5942200 Relaxační časy v jaderné magnetické rezonanci
  P5942300 Prostorové kódování v jaderné magnetické rezonanci
  P5942400 Zobrazování pomocí jaderné magnetické rezonance
     
   

Ultrazvuková echografie

  P5160200 Ultrazvuková echografie, A-zobrazení
  P5160300 Ultrazvuková echografie, B-zobrazení
  P5161200 Počítačová tomografie ultrazvuková
  P5950100 Dopplerovská sonografie
  P5950300 Vyšetření prsu ultrazvukem
  P5160100 Rychlost ultrazvuku v pevných látkách
  P5142100 Měření proudění, ultrazvukový Dopplerův jev
     
   

Mikroskop atomové síly

  P2538000 Základy zobrazování mikro- a nanostruktur pomocí AFM
     
   

Nukleární medicína

     
   

Zviditelnění radioaktivních částic

  P2520400 Zviditelnění radioaktivních částic difúzní mlžnou komorou
     
   

Absorpce a dozimetrie

  P2523100 Absorpce záření beta
  P2524101 Dolet a absorpce částic beta a gama
  P2541805 Dozimetrie rentgenového záření
  P2540040 Ionizační účinky rentgenového záření
     
   

Laboratorní diagnostika

     
  P3070101 Absorpce světla, UV-VIS spektroskopie
  P3070401 Absorpční spektrum a pKa hodnoty p-methoxyfenolu
  P3030701 Rovnováha fázového rozdělení
     
   

Histologie a lékařská mikrobiologie

     
   

Optická mikroskopie - buňky

  P1441401 Jádro a chromozomy - mitóza
  P1443101 Krvinky
  P1443201 Ledvina
  P1443301 Jaterní buňky
     
   

Optická mikroskopie - baktérie, paraziti a plísně

  P1444901 Baktérie
  P1443801 Hlísti
  P1444301 Plísně na potravinách
     
   

Lékařská mikrobiologie

  P4140100 Základní pracovní metody mikrobiologie
  P4140200 Ověření rozšíření baktérií
  P4140400 Určení mikrobiální koncentrace
  P4140500 Ověření účinku antibiotik, chemotherapeutik a dezinfekcí
     
   

Biochemie

     
   

Glykolýza

  P4110460 Glykolýza, měření tlaku
  P4110560 Glykolýza, měření teploty
     
   

Aminokyseliny

  P4120160 Určení izoelektrického bodu různých aminokyselin
   

Enzymy

  P4120360 Určení Michaelisovy konstanty
  P4120660 Enzymatická aktivita katalázy
  P4120560 Inhibice enzymů
  P4120460 Substrátová inhibice enzymů
     
   

Biomechanika

     
   

Statika

  P2120100 Moment síly
  P2120200 Modul pružnosti v tahu
  P2120300 Mechanická hystereze
     
   

Mechanika kapalin

  P5140100 Mechanika proudění
  P5142100 Měření proudění, ultrazvukový Dopplerův jev
  P5950100 Dopplerovská sonografie
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. Tomáš Lešner