Header

Soupravy pro technické obory

  • Vakuum
  • Mechanické kmitání a vlnění
  • Akustika
  • Termika
  • Elektřina a magnetismus
  • Nanoskopie
  • Laserová fyzika a fotonika
  • Rentgenové záření
  • Chemie


Vyžádejte si prosím aktuální nabídku a specifikace.

  obj. číslo popis
   

Vakuum

  02660.88 Fyzikální pokusy ve vakuu
  02668.88 Vakuová deska s příslušenstvím
     
   

Mechanické kmitání a vlnění

  02415.88 Rotační kmity, souprava
  02421.88 Torzní kmity, souprava
  11260.88 Vodní vlnostroj
     
   

Akustika

  13924.99 Ultrazvukový echoskop, základní souprav
  13921.01 Nedestruktivní zkoušky ultrazvukem, doplněk
  13924.10 Příčné vlny ultrazvukové, doplňková souprava
  13925.99 Tomograf ultrazvukový, doplňková souprava
     
  13926.99 Dopplerovská technika ultrazvuková základní sada
  13923.01 Ultrazvuk v proudící kapalině
     
   

Termika

  04370.88 Tepelné čerpadlo kompresorové
     
   

Elektřina a magnetismus

  11743.99 Mikrovlny, souprava
     
   

Nanoskopie

  09700.99 Mikroskop atomárních sil
     
   

Laserová fyzika a fotonika

  08656.93 Laser He-Ne, stavebnice
  08590.93 Laser Nd:YAG, stavebnice
  08662.93 Vláknová optika, stavebnice
     
   

Rentgenové záření

  09110.88 Rentgen W, základní souprava
  09111.88 Rentgen Cu, základní souprava
  09112.88 Rentgen Mo, základní souprava
  09113.88 Rentgen Fe, základní souprava
  09120.88 Pevné látky, doplňková souprava k rtg
  09130.88 Charakteristické záření doplňková souprava k rtg
  09140.88 Strukturní analýza, doplňková souprava k rtg
  09150.88 Radiografie, doplňková souprava k rtg
  09160.88 Fluorescenční spektroskopie, doplňková souprava k rtg
  09170.88 Dozimetrie, doplňková souprava k rtg
  09180.88 Počítačová tomografie, doplňková souprava k rtg
  09057.88 Rentgen, souprava pro univerzity
     
   

Chemie

  45560.00 Tabule s držáky pro chemické pokusy, základní sada
  45561.00 Tabule s držáky pro chemické pokusy, rozšířená sada
  35917.88 Destilační systém, nestříbřený
Untitled Document
Podmínky užívání

Copyright © 2003, RNDr. Tomáš Lešner